Oletsky, O., & Tryhub, O. (2020). Про застосування методу аналізу ієрархій для автоматизованого оцінювання студентських робіт. Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки, 3, 127–131. https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.127-131