Cherkasov, D. (2021). Визначення правил та базового набору функціональних елементів для ефективного моделювання комунікаційних мереж. Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки, 4, 101–107. https://doi.org/10.18523/2617-3808.2021.4.101-107