Cherkasov, D. (2021) «Визначення правил та базового набору функціональних елементів для ефективного моделювання комунікаційних мереж», Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки, 4, с. 101–107. doi: 10.18523/2617-3808.2021.4.101-107.