Cherkasov, D. «Визначення правил та базового набору функціональних елементів для ефективного моделювання комунікаційних мереж». Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки, т. 4, Грудень 2021, с. 101-7, doi:10.18523/2617-3808.2021.4.101-107.