Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» є друкованим засобом масової інформації, науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування.


Засноване в 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної та практичної спрямованості. До 2018 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» та мав назву «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки».


Журнал є фаховим виданням, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


ЗАВДАННЯ:

  • надання представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення
  • розгляд найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій
  • забезпечення обміну думками серед науковців та дослідників у галузі кібернетики, інформатики та програмування
  • підтримка молодих науковців


ЧИТАЦЬКА АУДИТОРІЯ: науковці, фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, а також усі зацікавлені у наукових дослідженнях у галузі комп'ютерних наук та інформаційних техноголій.


Зображення домашньої сторінки журналу