P-ISSN: 2617-3808
E-ISSN: 2617-7323

Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування.


Засноване в 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної та практичної спрямованості. До 2018 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» та мав назву «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки».


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).


ЗАВДАННЯ:

  • надання представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення
  • розгляд найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій
  • забезпечення обміну думками серед науковців та дослідників у галузі кібернетики, інформатики та програмування
  • підтримка молодих науковців


ЧИТАЦЬКА АУДИТОРІЯ: науковці, фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, а також усі зацікавлені у наукових дослідженнях у галузі комп'ютерних наук та інформаційних техноголій.


Зображення домашньої сторінки журналу