Про журнал

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування.

Ідентифікатор медіа/номер ліцензії: R40-04349

P-ISSN: 2617-3808
E-ISSN: 2617-7323


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Том 6 (2023): Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-03-24
Переглянути всі випуски