Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування.

Засноване в 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної та практичної спрямованості.

До 2018 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» та мав назву «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки».


Зображення домашньої сторінки журналу

Основні завдання періодичного видання полягають у:
– наданні представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення;
– розгляді найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
– забезпеченні обміну думками серед науковців та дослідників у галузі кібернетики, інформатики та програмування;
– підтримці молодих науковців.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 1 (2018): Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Пропонований том висвітлює творчі здобутки вчених, аспірантів, студентів факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також фахівців з інших наукових центрів України, що співпрацюють з НаУКМА в галузі інформатики, кібернетики, програмування за останній рік. Дослідження авторів статей спрямовані на розв’язання теоретичних проблем і практичних задач у галузі сучасної інформатики. Висвітлено результати наукових досліджень за такими тематичними напрямами: теоретичні основи інформатики та кібернетики; методи та засоби програмної інженерії; моделі й методи інженерії баз даних і знань; прикладне програмне забезпечення; навчальні та соціальні аспекти програмування. Частину наукових праць виконано в рамках наукових грантів факультету інформатики НаУКМА, отриманих від МОН України, та в рамках міжнародних наукових грантів.

Журнал адресовано науковцям, фахівцям, викладачам, докторантам, аспірантам, студентам, а також усім зацікавленим у наукових дослідженнях у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Зміст

Статті

Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання PDF
Volodymyr Boublik 4-9
Багатовимірне впорядкування та його використання для вдосконалення інтерфейсу користувачів інформаційних систем PDF
Yury Yuschenko 10-13
Двоетапна транспортна задача та її AMPL-реалізація PDF
Petro Stetsyuk, Volodymyr Lyashko, Gabriela Mazyutynets 14-20
Алгоритми порівняння зображень для розв’язання задачі пошуку за вмістом PDF
Artem Karpovych, Andrii Glybovets 21-24
Розподілені обчислення: ДАП-технологія розпаралелювання рекурсивних алгоритмів PDF
Gennadi Malaschonok, Alla Sidko 25-32
Розробка HTTP-сервісу на функційній предметно-орієнтованій мовіпрограмування на базі вільних монад PDF
Oleksii Savenkov 33-39
Моделювання процесу ухвалення рішень у багатоагентному середовищі на основі марковського процесу зміни ймовірностей вибору PDF
Oleksii Oletsky 40-43
Причинно-наслідкове впорядкування подій на вузлах територіально розподіленої системи PDF
Dmytro Cherkasov 44-49
Електронні довірчі послуги – основа бізнес-довіри PDF
Anastasiia Hrechko, Andrii Melashchenko, Svitlana Taran 50-53
Байєсівська мережа в ІоТ на прикладі побудови кмітливої кур’єрської служби PDF
Ladyslava Klishchenko, Yuliia Kudriavtseva 54-57
Технічні аспекти порівняння провідних блокчейн-платформ за ключовими характеристиками PDF (English)
Alexander Ivanov, Yevhenii Babichenko, Hlib Kanunnikov, Paul Karpus, Leonid Foiu­-Khatskevych, Roman Kravchenko, Kyrylo Gorokhovskyi, Ievhen Nevmerzhitskyi 58-64
Системи зберігання енергії: аспекти безпеки і оптимізації PDF
Volodymyr Zaslavskyi, Maya Pasichna 65-71